Llei estatal d’identitat de gènere

Després de 10 anys de lluita del moviment de transexuals i LGTBIQ de Catalunya i l’Estat espanyol s’aprova la Llei de Dret a la identitat de gènere (Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació de la menció relativa al sexe de les persones) que inclou moltes de les demandes que realitzava el moviment. Permet a les persones trans canviar la seva identitat de gènere i el seu nom al DNI sense necessitat de passar per una operació de canvi de sexe, però encara requereix que presentin un diagnòstic de disfòria de gènere, identificant la transexualitat com una malaltia. També inclou una disposició que permet a les lesbianes casades ser mares de les criatures que la seva dona concebi mitjançant reproducció in vitro sense necessitat d’adoptar-les com passava anteriorment. Les lesbianes casades podran donar el seu consentiment al Registre Civil perquè reconegui al seu favor la filiació respecte de la criatura.

Any: 2007
Genealogia
  • Institució
Col·lecció