Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Participaren diversos espais i activistes feministes ( Consell Nacional de Dones de Catalunya, Tamaia Viure sense Violència) que reivindiquen la visibilitat del seu paper i bagatge en la lluita contra les violències masclistes.

Any: 2008
Genealogia
  • Institució