LaMAR (Lluita Antiautoritària de Dones Antipatriarcals Revolucionàries)

Sorgit de l’escissió del Col·lectiu Feminista de Barcelona l’agost de 1976 es forma LAMAR que no accepta l’aliança amb el grup mixt de la Unió Republicana de Catalunya. Van elaborar una teoria propia a partir de la pràctica política col·lectiva diaria on buscaven compartir amb el grup el procés d’autoconsciència de cada dona. Per això funcionaven en petits grups autònoms coordinats. Advocaven per la destrucció de la família, apostaven per el self-help i estaven en contra dels lideratges en el moviment. Van editar dos butlletins titulats “Dones de Lamar”. LAMAR va crear la 1a Comissió contra les Agressions a les Dones de la Coordinadora de Grups de Dones de Catalunya. Va ser exponent dels grups feministes independents dels 70-80.

  • Portada D-ONES LaMAR.

Any: 1976
Genealogia
  • Acció
  • Col·lectius