Justa Revolta

Justa Revolta es va constituir al novembre del 2003 i lluita per acabar amb les desigualtats socials derivades del patriarcat. Lluiten perquè ” avui en dia vivim immerses en l’ordre econòmic capitalista, el qual general desigualtats socials entre les persones, depenent de la posició en la que s’ocupa a la societat. Aquestes desigualtats es traslladen a les relacions interpersonals mitjançant el sistema patriarcal, que (servint-se d’institucions socials com ara l’a família, l’escola o els mitjans de comunicació) estableixen gèneres jerarquitzats, que divideixen les persones en dues categories (la masculina i la femenina) des d’abans que naixem. Aquest sistema de gèneres dóna supremacia, i per tant, domini, al gènere masculí per sobre del femení, provocant aixi una situació de submissió i dependència de es dones vers als homes”.

 

 

Any: 2003
Genealogia
  • Col·lectius