Jo també sóc adúltera!

El novembre de 1976 la supressió del delicte d’adulteri (article 449 del Codi Penal de 1944) es va convertir en eix prioritari de la mobilització feminista arran de l’aplicació d’aquesta llei discriminatòria en el notori cas de María Ángeles Muñoz López. Advocades i feministes havien denunciat de forma sistemàtica el tractament de l’adulteri en el Codi penal que castigava de forma molt severa la dona adúltera i per el qual se’ls podia treure la custòdia de fills i filles (Article 449 del codi penal). Es van convocar manifestacions, concentracions i actes públics que concentraren milers de persones durant les setmanes de durada del judici i es creà la campanya d’autoinculpacions «Jo també sóc adúltera». Aquesta campanya va aconseguir conscienciar la societat sobre la rellevància de les demandes per l’amnistia dels delictes de la dona i el rebuig de la discriminació legal. Degut a la pressió de tantes dones organitzades, el 1977 el marit de María Angeles Muñoz retirà la denúncia i la petició de custòdia de la seva filla de 6 anys. I no va ser fins l’any 1978 que es van derogar les lleis que penalitzaven l’adulteri.

  • Campanya “Jo tambè soc adúltera” en suport a María Ángeles Muñoz, acusada de adulteri pel seu marit. 12 de novembre de 1976.

 

Any: 1976
Genealogia
  • Acció