Institut LAMBDA

Creació de l’Institut Lambda, primer centre LGT del’Estat espanyol. Provinent del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya), Armand de Fluvià va crear l’Institut Lambda, que després va passar a anomenar-se Casal Lambda i fou el primer centre LGT de tot l’estat espanyol. El Casal Lambda és un centre associatiu sense ànim de lucre. Des de 1976 ofereix a persones LGTBIQ+ un espai de trobada i orientació, i disposa d’un centre d’informació i documentació sobre sexualitat dirigit a professionals i investigadors. El Casal Lambda porta a terme un important treball de projecció social amb les seves activitats culturals i el treball continuat de sensibilització envers les institucions públiques, els partits polítics i el conjunt de la societat.

  • Lambda. Bulletí informatiu de l'Institut Lambda, Nº 71 (1983). Institut Lambda

 

Any: 1976
Genealogia
  • Espais