Grup Dones del 36

Associació Les Dones del 36 és una associació creada el 1997 per un grup de dones supervivents de la guerra
civil espanyola, a iniciativa de Llum Ventura, aleshores consellera del districte de Ciutat Vella, per tal de recordar a les futures generacions, particularment les femenines, que els avenços polítics dels quals avui gaudeix la dona no van començar el 1975, sinó amb l’adveniment de la Segona República Espanyola el 1931. La presidenta és Trinidad Gallego Prieto i la coordinadora fou Josefina Piquet, i hi han col·laborat activament Enriqueta Gallinat i Roman i Maria Salvo Iborra. L’associació va néixer arran del projecte presentat per un grup de vuit dones al premi Maria Aurèlia Capmany que convoca cada 8 de març –Dia Internacional de la Dona– l’Ajuntament de Barcelona en memòria de l’escriptora i política catalana. L’entitat té com a objectiu oferir un homenatge a les dones oblidades per la història oficial i que durant la guerra van ser veritables heroïnes. Van guanyar el Premi d’Honor i també el de votació popular. Han estat membres Carme Casas, Trinidad Gallego, Conxa Pérez, Manola Rodríguez, Maria Salvo Iborra, Emèrita Arbonès, Laia Berenguer, Josefina Piquet, Victòria Santamaria i les desaparegudes Victoria Carrasco, Rosa Cremón, Enriqueta Gallinat i Roman i Isabel Vicente. )

Any: 1997
Genealogia
  • Col·lectius