Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona

El grup de Lesbianes Feministes neix a partir de la necessitat de generar un espai diferent a la red amazonas i específic de feministes lesbianes de Barcelona. Juga un paper important en el relleu generacional de les lesbianes femnistes dels 70’s i 80’s i s’articula amb dones i feministes d’altres moviments als anys 90 com l’okupa, etc. Actúen a tres nivells: el personal, el teòric i el de l’ acció cap a fora. Editen la Revista Tribades.

  • “No som ni tres, ni quatre...” targeta editada pel Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona amb motiu de les xerrades celebrades els díes 26 i 27 (1991)

 

Any: 1987
Genealogia
  • Col·lectius
  • Visibilitat Lèsbica
Col·lecció