Grup ALBA

El grup ALBA era una associació formada per un col·lectiu de dones provinents de diversos camps del feminisme que va crear el primer centre per a dones víctimes d’agressions. Es constitueix com associació l’any 1980 en un local municipal al carrer Erasme Janer de Barcelona on atenien dones víctimes de la violencia masclista. Van obrir el Centre d’Informació i Urgències per a la Dona (CIUD) dedicat especialment a casos de violència familiar i agressions sexuals.

Any: 1980
Genealogia
  • Col·lectius
  • Espais