El Parlament català aprova la modificació del Codi Civil que permet a les parelles de lesbianes el reconeixement de la filiació de les criatures de la parella sense necessitat de casar-se

El Parlament aprova el llibre segon de Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. S’hi recull la reivindicació de les lesbianes feministes sobre el reconeixement de la filiació per part de dues dones, sense necessitat de que la “mare no biològica” passi per un procés d’adopció i sense la necessitat que les dues dones estiguin casades. Això va marcar una diferència substancial amb el dret civil d’abast espanyol i amb la reivindicació dels sectors gais “dominants” que demanaven i van aconseguir en l’àmbit estatal el dret a l’adopció conjunta per part de matrimonis entre persones del mateix sexe.

  • Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), Nº 783/VIII, 28 Jul. 2010. <https://www.parlament.cat/document/cataleg/48033.pdf> [Consultat 24 Mar. 2023].
Any: 2010
Genealogia
  • Institució
Col·lecció