El feminisme a Catalunya de Maria Aurèlia Capmany

Portada del llibre “El feminisme a Catalunya” de Maria Aurèlia Capmany publicat el 1973 per Editorial Nova Terra.

Maria Aurèlia Capmany va ser capdavantera en la introducció del feminisme a Catalunya i un referent indiscutible per a les feministes dels anys 70. Coneixedora de l’existencialisme de Sartre i Simone de Beauvoir des dels anys 50, va escriure el pròleg a l’edició catalana de l’obra de l’autora francesa ‘El segon sexe’ (1949), que no apareixerà publicat fins a l’any 1968 per qüestions de censura. L’any 1966 publica ‘La dona a Catalunya: consciència i situació’ (1966), que Edicions 62 li encarrega amb la idea de fer una versió nostrada de La mística de la feminitat de Betty Friedan, primera pensadora feminista traduïda al català durant la dictadura, que l’editorial havia traduït un any abans. Aquest llibre , on fa un repàs de la història de la dona a Catalunya des de l’època medieval, esdevindrà una referència per a les feministes als 70 perquè aborda temàtiques novedoses com l’objectualització de la dona, l’homosexualitat femenina, el treball de la llar, la percepció de l’entrada de la dona al mercat laboral com a intrusisme o la desigual retribució salarial per sexe. Durant els anys 70 va publicar diversos assajos sobre la situació de les dones: en català, ‘La dona i la Segona República‘ (1977), o el llibre il·lustrat per Tísner, ‘Dona, doneta, donota‘ (1979), ple d’humor i d’ironia. I, en castellà, Capmany va escriure ‘El feminismo ibérico‘ (1970), ‘De profesión mujer‘ (1971) i el volum epistolar ‘Carta abierta al macho ibérico‘ (1973), on també hi és present una gran càrrega d’humor, d’ironia i de sarcasme, en alguns casos semblant a la línia de ‘Cartes impertinents de dona a dona‘ (1971), reeditades l’ any 2018, amb motiu del centenari de l’escriptora.

Any: 1973
Genealogia
  • Cultura