Dona i Salut i la Comissió pel Dret a L’Avortament es fussionen

L’any 1993 el grup de Dona i Salut i la Comissió pel Dret a L’Avortament s’ajunten i es constitueixen com un sol grup, ja que moltes dones i molts dels debats se superposaven. Es segueix discutint sobre l’avortament -RU-486-, sobre els pits, sobre la menopausa, etc., i apareixen nous temes com l’exercici físic, indicadors de salut per a dones, les dones com a usuàries de la salut, com a responsables de tenir cura d’altres, etc. Denuncien entre d’altres que en relació a l’avortament es segueixen no garantint els drets de les dones, també el sistema sanitari que pretén manipular, dominar i fer negoci de la salut i els processos fisiològics des de l’anticoncepció al naixement passant per la menopausa i el biaix de gènere que hi ha en tota la medicina i en general canviar el model d’assistència sanitària que hi ha actualment.

 

Any: 1993
Genealogia
  • Acció
  • Col·lectius