Creació del Consell Consultiu de Dones a l’Institut Català de les Dones

Marta Selva, feminista independent, entra a presidir l’Institut Català de les Dones i crea el Consell consultiu, format per dones que treballen en diferents àmbits des d’una perspectiva feminista (advocades, historiadores, economistes, tècniques en sanitat i cultura, immigrants, ecologistes, antropòlogues, mestres i agricultores), algunes d’elles amb un important paper a Ca la Dona. El Consell havia d’aportar idees i propostes per elaborar el pla d’acció. El Consell funcionarà durant les legislatures de 2003 a 2006 i 2007 a 2011.

Any: 2003
Genealogia
  • Institució