Corpus Deleicti

L’objectiu de Corpus Deleicti és reflexionar sobre la construcció del gènere i les seves representacions visuals i discursives. Interroga aquest règim d’economia visual, explorant qüestions relacionades amb les pràctiques de corporització, de desig, les polítiques (post) identitàries, la sexualització de l’espai públic. Utilitzen la performance i la imatge com a pràctica d’intervenció en l’esfera pública i com a estratègia política de visibilització, reflexió i subversió de representacions normatives.

  • sutures, videoperformance, tallers, converses, publicaciones (2035)
Any: 2003
Genealogia
  • Col·lectius
  • Cultura