Consell de Dones de Barcelona

El 5 de març de l’any 1993, l’Ajuntament va presentar el primer Consell de Dones de la ciutat. El va iniciar a Sant Martí perquè era un dels districtes on les entitats de dones tenien més presència. La idea del consistori era establir un sistema de participació ciutadana a partir del qual poder detectar els problemes, necessitats i demandes de les dones per determinar les polítiques que calia fer en aquest camp.

Any: 1993
Genealogia
  • Institució