Comissió de Gènere de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament

Impulsada per dones feministes que treballaven a l’àmbit de la cooperació internacional, “La Comissió de Gènere ha estat i és un espai de participació política des del qual les activistes feministes i defensores de drets humans s’accionen en l’àmbit de la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament”. A través de la Comissió s’ha impulsat un Estudi Diagnòstic, la figura d’una tècnica de gènere a l’interior de la Federació, la presència d’una vocal de Gènere a la Junta de la Federació i la implementació de polítiques públiques de gènere en tots els àmbits de la ACD. Un principal èxit, entre d’altres, va ser el que es desenvolupessin les Directrius de Gènere de la Cooperació Catalana.

Any: 1996
Genealogia
  • Col·lectius