Col·lectiu Feminista

El Co·lectiu Feminista sorgí del Seminari Col·lectiu Feminista, agrupació que s’havia creat el mes de setembre de 1975 a Madrid en el marc de la organització de les I Jornades d’Alliberament de la Dona (Madrid, 1975). L’integraven feministes com l’advocada Lídia Falcón, que consideraven a la dona una classe social explotada que havia de realitzar la seva pròpia revolució. Rebutjaven la doble militància i aspiraven a la formació d’un partit feminista. Durant les jornades de Madrid havien defensat aquesta postura, el que els havia suposat diferències cabdals amb el Movimiento Democrático de Mujeres, vinculat al Partit Comunista i en aquell moment hegemònic a les vocalies de dones de les associacions de veins. El 15 d’abril de 1977 el col·lectiu s’escindeix, i una de les seves derives es la creació de l’Organització Feminista Revolucionària que el 1979 es converteix en el Partit Feminista de Catalunya.

Any: 1975
Genealogia
  • Col·lectius