Col·lectiu Brot Bord

El Brot Bord va néixer a principis de l’any 2009. S’organitzen en diferents assemblees. Ara mateix, es poden trobar a Girona, Barcelona i rodalia, Baix Llobregat, Camp de Tarragona, València i Ponent. És una assemblea de lluita contra el patriarcat, l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, formen part del moviment català per l’alliberament LGTI (lèsbic, gai, trans i intersexual). Les seves accions inclouen la participació activa en els moviments populars i polítics, així com la creació i promoció d’espais d’oci autogestionats i alternatius al sistema capitalista. Difonen les seves idees a través de diversos mitjans, com el web o les seves publicacions periòdiques. El mot bord és una proposta de reinvenció i adaptació a la realitat catalana del concepte anglosaxó queer.

  • Control sexual és control de classe. Trans, Marika, Bollo o Hetera la mateixa classe obrera. Brot Bord (2013)
Any: 2009
Genealogia
  • Col·lectius