Centre Municipal de Planificació Familiar a Torre Llobeta (Barcelona)

Després de la legalització dels mètodes anticonceptius i de les primeres eleccions municipals democràtiques, s’inaugura el 26 de març de 1979 el primer Centre Municipal de Planificació Familiar a Torre Llobeta. Aquest centre va ser fruit de la conjunció de la lluita feminista , de les vocalies de dones dels barris, de les/els professionals de medicina i dels partits democràtics. Recollint els objectius polítics del moviment feminista l’ajuntament de Barcelona va assumir la totalitat de la gestió del centre. A partir d’aquest es creen amb els primers ajuntaments democràtics i la diputació de Barcelona més de 40 centres municipals de planificació familiar per Barcelona i posteriorment a Tarragona, Reus, Lleida i Girona.

 

Any: 1979
Genealogia
  • Institució