Campanya per una Llei de Identitat de Gènere

L’any 1994 el CTC, Transexualia i altres associacions de transsexuals reconeixen la necessitat de reivindicar una llei d’identitat de gènere que no exigeixi a les persones transsexuals que se sotmetin a la cirurgia genital. Tot i la reticència d’alguns grups per considerar-la massa avançada per a la societat de l’època, es dóna suport a la reivindicació. L’any 1996, es reuneixen totes les associacions de transsexuals de l’estat espanyol i es planteja la conveniència de crear una federació que inclogui tots els grups existents; l’objectiu de la unió és que les seves reivindicacions tinguin més força. No és fins l’any 2007 que s’aprova la Llei de Dret a la identitat de gènere que recull les demandes del moviment.

Any: 1994
Genealogia
  • Institució
Col·lecció