Campanya pel Dret a la Reproducció Assistida de Dones Soles i Lesbianes

Neix la Campanya pel Dret a la Reproducció Assistida de Dones Soles i Lesbianes, creada per garantir l’accés a la reproducció assistida d’aquests col·lectius a la xarxa sanitària pública, una prestació que el Ministeri de Sanitat espanyol havia retirat de la cartera de serveis per a les dones que no tinguessin parella masculina. El mes d’abril la Campanya presenta una queixa davant del Parlament català, recolzada per més de cinquanta entitats, per discriminació i vulneració dels seus drets fonamentals, alegant que no garantir l’accés de les dones a aquesta prestació atentava contra els seus drets sexuals i reproductius.

  • Activistes Feministes per a la Salut de les Dones
Any: 2015
Genealogia
  • Acció