Associació de dones periodistes

Els Estatuts de l’ADP van ser aprovats el mes de juny de 1992, convertint-se en la primera associació de dones periodistes de tot l’Estat espanyol. Els objectius eren clars: treballar pel reconeixement de la igualtat professional de les dones periodistes aconseguir l’accés als llocs de decisió en els mitjans de comunicació; i, promoure una imatge digna de les dones en els media, en tant que professionals, protagonistes o usuàries. Des de l’any 2000 i fins al 2009 edita la revista trimestral DONES (37 números) amb entrevistes i reportatges sobre diferents aspectes del periodisme amb perspectiva de gènere. Des de 2010 manté la publicació digital “Dossier Dones” de periodicitat semestral. L’ADPC està vinculada a la Red de Periodistas Europeas, de què forma part des de 1993. També manté contactes amb altres xarxes de dones periodistes d’Europa i l’any 2005 és membre fundadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores.

  • Associació de dones periodistes (1982)

Any: 1992
Genealogia
  • Col·lectius