Assamblea de Dones per l’Ensenyament

Creada després de les jornades 10 anys de Lluita del moviment feminista, l’Assemblea “reuní moltes dones mestres de primària, secundària i universitat que veien la necessitat molt concreta justament de com explicar a classe coses com l’avortament que aleshores (com ara) era una qüestió rellevant i que havia tingut molt ressò a la premsa a causa de l’avortament clandestí que s’havia fet a les Llars Mundet (…) A partir d’aquí ens plantejàrem com treballar als centres les qüestions importants del moviment feminista. L’ús sexista i androcèntric de la llengua va ser el primer aspecte i després ja va anar sortint tota la revisió del currículum androcèntric…Hi hagué molt intercanvi d’experiències i buscàrem la coincidència en el 8 de març als centres educatius fent cartells, enganxines, lemes…fins arribar a l’elaboració col·lectiva i a la publicació no institucional (el 1988) del Llibre Lila del Cole”.

  • Assamblea de Dones per l’Ensenyament (1985)

 

Any: 1985
Genealogia
  • Col·lectius