Any Internacional de la Dona per les NNUU

L’any 1975 va ser declarat l’any internacional de la Dona per les Nacions Unides. Aquell va ser un reconeixement mundial dels drets de les dones. A l’estat espanyol, sota la dictadura de Franco i de manera clandestina aquesta declaració va permetre impulsar la celebració de les primeres Jornades d’Alliberament de la Dona. A Catalunya, l’associació d’amics de la UNESCO crea un Departament de la Dona i acull reunions on varies activistes de Barcelona, de partits polítics, vocalies de dones, universitàries i altres , decideixen celebrar les Primeres Jornades Catalanes de la Dona. En aquesta mateixa assemblea es van constituir grups de treball entorn de diferents temes amb l’objectiu d’elaborar una sèrie de ponències per presentar a les Jornades Catalanes de la Dona.

  • La Organització de les Nacions Unides (ONU) declara a l'any 1975 “Any Internacional de la Dona"

 

Any: 1975
Genealogia
  • Institució