Amnistia de les Dones. Concentracions davant de la presò Trinitat

L’Amnistia per la Dona van ser les primeres reivindicacions centrals del moviment feminista d’aquesta època. Durant l’any 1976 i 1977 la Coordinadora Feminista, les Vocalies de Dones i altres col·lectius com l’Associació de Dones Universitàries i les Dones Democràtiques van impulsar una campanya (que també es va duur a terme a nivell estatal) en la que s’exigeix l’amnistia per a les dones preses i per a les preses polítiques. La primera concentració davant la presò de Trinitat de la que es te constància es va produir el 18 de gener de 1976. Dos mesos després es va repetir la concentració, no autoritzada, que aquella vegada aplegà un miler de manifestants. A partir de llavors, al llarg dels anys 76 i 77 cada setmana es concentraven davant de la presò de la Trinitat per tal de reclamar l’Amnistia per a les dones condemnades per els anomenats “delicites específics”, entre els que es trobava l’avortament (fer-los o haver avortat), la prostitució (en aplicació de la “Llei de perillositat social”) o l’adulteri i també la millora de les condicions de vida de les preses amb la dissolució de “las cruzadas evangélicas de Cristo Rey”.

  • Manifestació al carrer. Concentracions davant de la presò Trinitat.

 

Any: 1976
Genealogia
  • Acció
Col·lecció