Acord històric per facilitar el canvi de nom del professorat trans a la UB

Un professor trans, Diego Marchante, aconsegueix que la Universitat de Barcelona aprovi per unanimitat el canvi de nom per a persones trans, després de cinc anys de lluita, sense cap certificat mèdic o psiquiàtric. L’acord permet que les persones canviin el nom acord amb la seva identitat al carnet universitari, el correu electrònic, el campus virtual i el llistat de classe.

  • Professorat Trans a La Universitat de Barcelona (2016)
Any: 2016
Genealogia
  • Institució
Col·lecció