Ca La Dona

Caladona.org, (2015a). Web del colectivo Ca la Dona. Espai de dones i per a dones. <http://www.caladona.org>

Tipus de Font
  • Web

Campaña pel dret de reproducció

Campanyadretreproducció. (2014). Web de la ”Campaña feminista pel dret a la reproducció assistida de totes les dones”. <https://campanyadretreproduccio.wordpress.com>

Tipus de Font
  • Web

Gerard Coll-Planas

Coll-Planas, G. (2015). Sociologia del gènere i la sexualitat. Web oficial de Gerard Coll-Planas. <http://www.gcollplanas.com>

Tipus de Font
  • Web

Cultura Trans

Culturatrans.org (2011). Web del colectivo Cultura Trans. <http://culturatrans.org>

Tipus de Font
  • Web