Tancament de les dones de Motor Ibèrica

Les dones companyes dels treballadors de Motor Ibèrica es van tancar a l’esgèsia de Sant Andreu del Palomar per solidaritzar-se amb la vaga dels treballadors. Eren 300 persones entre dones i criatures i s’hi van estar 28 dies, fins que la policia va obligar-les a desallotjar l’esglèsia. No es pot entendre el tancament com un apèndix de la vaga, va ser una mobilització en si mateixa. Una de les seves protagonistes, Maruja Ruiz, afirma “una mobilització femenina i, amb el pas dels dies, intrínsecament feminista.” No varen aconseguir els objectius de readmissió dels treballadors, però moltes dones van sortir d’allà amb consciència política i es van afiliar a partits polítics, van entrar en el moviment veïnal i a les AMPA.

Fonts

La tancada de dones de Motor Ibérica (2021). [TV] Catalunya: Betevé <https://beteve.cat/va-passar-aqui/va-passar-aqui-la-tancada-de-motor-iberica/> [Consultat 10 Jul. 2021].

Una tancada històrica a Motor Ibérica per donar suport a la vaga dels treballadors (2021). [TV] Catalunya: Kaltura. <https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/2346171/uiconf_id/42600891/entry_id/0_hgktmja0/embed/dynamic> [Consultat 10 Jul. 2021].

Macba.cat (2021). Tancament de dones per Motor Ibérica. Dones en protesta per acomiadaments, 1977. Manel Armengol. Barcelona: MACBA. <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/armengol-manel/tancament-dones-motor-iberica-dones-protesta-acomiadaments> [Consultat 10 Jul. 2021]. 

Omnium.cat (2021). Sant Andreu homenatja les dones de la tancada de Motor Ibérica. Barcelona: Òmnium. <https://www.omnium.cat/ca/sant-andreu-homenatja-les-dones-de-la-tancada-de-motor-iberica/> [Consultat 10 Jul. 2021].

Pilaraymerich.com (2021). Web Pilar Aymerich. <http://www.pilaraymerich.com/galeria.html> [Consultat 10 Jul. 2021].

Somatents.com (2021). El encierro de motor ibérica, “mujeres de” en el conflicto obrero. Barcelona: SomAtents. <http://somatents.com/es/magazine-es/encierro-motor-iberica-mujeres-conflicto-obrero/> [Consultat 10 Jul. 2021].

Any: 1976
Genealogia
  • Acció
Col·lecció