Primer Congrés de Feminisme Islàmic

Del 27 al 29 d’octubre de 2005 se celebra a Barcelona el 1er Congrés de Feminisme Islàmic, organitzat per la Junta Islàmica Catalana, on coincideixen nombroses organitzacions de dones feministes dels diferents països on es practica l’Islam. Comencen a fer-se visibles els plantejaments i treball dels grups de feministes islàmiques arreu del món i a trencar-se l’estereotip que identifica l’Islam amb l’opressió de les dones.

Fonts:

Any: 2005
Genealogia
  • Jornades
Col·lecció