Creació de l’espai rural Gota de la Lluna

Espai feminista d’experimentació de formes alternatives de vida i treball a l’Empordà muntat l’any 1983 per feministes independents com Amelia Foraster i Chus Borell, de Lamar, a més d’altres dones que havien estat a la Casa de les Estrelles, a Eivissa, i experiències similars. S’inspiraven i tenien relació amb iniciatives com Terra de l’Àmbar, els terrenys de Dinamarca ocupats per dones per a viure i treballar-hi. L’experiència va durar fins el 1984.

Fonts:

  • G. Luna, L. (1997). “Apuntes históricos del feminismo catalán: de LA MAR a las Lagunas de Ruidera pasando por Granada”. Hojas de Warmi, Nº 8, pp. 95-108.
Any: 1983
Genealogia
  • Espais